Tihi um

Created

U našem unutrašnjem životu i u našoj meditaciji, tihi um je izuzetno nužan. Bez ovog tihog uma, napredak je težak. Ako iznesemo u prvi plan osobine srca: ljubav, odanost i predanost, onda um koji sumnja, nemirni um i um koji deli ne može stvarati probleme. Ako ove kvalitete stavimo u prvi plan, onda će prirodno doći vreme kada ćemo reći: „Ispod mog dostojanstva je da obraćam pažnju na um“.

Ali trenutno najbolje što možemo da uradimo je da učinimo da um oseti da je jedino što on želi i što mu treba srce. Na ovaj način možemo utišati um.

Šri Činmoj, Tihi um, Agni Press, 1977