Tihi um

U našem unutrašnjem životu i u našoj meditaciji, tihi um je izuzetno nužan. Bez ovog… »

Moć koncentracije

Da bismo naučili da meditiramo, prvi korak je koncentracija. Za koncentraciju ćemo izabrati najmanji mogući… »