Moć koncentracije

Updated

Da bismo naučili da meditiramo, prvi korak je koncentracija. Za koncentraciju ćemo izabrati najmanji mogući predmet i svu svoju pažnju ćemo usmeriti samo na njega. Da bismo se usavršili u svojoj koncentraciji, moramo iz svoje svesti da isključimo sve, osim predmeta naše koncentracije.

Koncentracija je kao strela. Kada je odapnemo pravo u cilj, ona razgrne sve prepreke da bi popločala put ka meditaciji. Kada naučimo pravilno da se koncentrišemo, postaće nam neuporedivo lakše da meditiramo.

Ako želimo da usavršimo svoju koncentraciju, usredsredićemo svoju pažnju na neki veoma mali predmet kao što je plamen sveće ili latica cveta. Uvek ćemo birati ono što nas inspiriše. Objekat naše koncentracije mora biti veoma mali i po veličini ne bi trebalo da premaši vrh prsta.

Ako savladamo koncentraciju na najmanji mogući objekat, otkrićemo da nam to kasnije istinski pomaže u meditaciji. Zato, kada u naš um tokom koncentracije krenu da ulaze bezbrojne misli, naš zadatak je da ih smesta sve odbacimo. Tada koncentracija služi kao štit o koji se misli jednostavno odbijaju. Misli ne mogu da probiju štit naše koncentracije. Samo, to zaista nije lako postići. Ali, kada uspemo, bićemo spremni za pravu meditaciju.

Kada naša moć koncentracije ojača i kada pažnja dostigne stanje neometenog bdenja, možemo pokušati da meditiramo. Da bismo uspeli u meditaciji, moramo prvo da umirimo i utišamo svoj um i da ga učinimo potpuno spokojnim. Trudićemo se da nemamo apsolutno nikakve misli. Ako prvo naučimo da se koncentrišemo, biće nam mnogo lakše da meditiramo.

 

Vežba koncentracije:

Posmatrajte nekoliko sekundi cvet. I dok se koncentrišete na njega, pokušajte da osetite da ste vi sami taj cvet. Istovremeno, pokušajte da osetite da taj cvet raste untar vašeg srca – u najvećim dubinama vašeg srca.

Pokušajte, zatim, da se postepeno koncentrišete na jednu laticu tog cveta. Osetite da je ta latica koju ste odabrali semeni oblik stvarnosti vašeg postojanja. Nakon nekoliko minuta, ponovo se koncentrišite na ceo  cvet i osetite da je on Univerzalna Stvarnost. Na taj način, idite i vraćajte se, koncentrišući se na laticu – semeni oblik vaše stvarnosti – a potom na čitav cvet – Univerzalnu Stvarnost.

Dok to činite ne dopustite nikakvoj misli da uđe u vaš um. Pokušajte da učinite svoj um apsolutno mirnim, tihim i spokojnim. Takođe, držte oči poluotvorene.

Posle nekog vremena zatvorite oči i pokušajte da vidite cvet na koji ste se koncentrisali unutar vašeg srca. Zatim, na isti način na koji ste se koncentrisali na fizički cvet, sklopljenih očiju se koncentrišite na cvet u vašem srcu.

Cvet simbolizuje čistotu. Pokušajte da osetite da je vaše srce postalo čisto kao cvet.

 

Iz  knjige Šri Činmoja “101 tehnika meditacije”.