Poruka

Updated

Koja je vaša poruka svetu, a možda i mladima naše zemlje? Šta je suština vašeg verovanja?

Šri Činmoj: Moja poruka je veoma jednostavna. Svi moramo pokušati da postanemo bolji građani sveta. Hajde da kažemo da smo u ovom trenutku dobri — ti si dobar, ja sam dobar, on je dobar, ona je dobra. Ali iako smo dobri, osećamo da možemo postati bolji i najbolji. Kako napredujemo na ovaj način, dobijamo više radosti i više zadovoljstva u našim životima.

Naš cilj je da imamo osećaj mira u sebi. Prvo moramo da uspostavimo mir u sebi, pa tek onda možemo pokušati da ponudimo mir drugima. Ako se osećam spokojno, onda ti neću naći zamerke niti se svađati s tobom. Ako se osećaš mirno, onda se nećeš svađati ni sa mnom ni sa nekim drugim. Dakle, ako ja mogu da pronađem unutrašnji mir u sebi i ako ti možeš naći mir u sebi, onda će taj mir rasti u svetu kao cvet, laticu po laticu. Svaka zemlja na svetu je lepa latica na cvetu jedinstva. Sovjetski Savez je latica. Indija je latica. Amerika je latica. Svaka latica mora da doda svoju lepotu i miris cvetu u celini. Tek tada one mogu formirati najlepši cvet jedinstva koji će ceo svet moći da ceni i da mu se divi.

Dakle, moja poruka je da svaka zemlja mora da izađe u prvi plan sa svojom unutrašnjom porukom ljubavi i osećanja jedinstva.

 

Šri Činmoj, Šri Činmoj odgovara, deo 28,  Agni Press, 2000.