Muzika

Created

Muzika je inspiracija, duhovna inspiracija. Inspiriše ljudsko u nama. Muzika je manifestacija, plodna manifestacija. Ona manifestuje božansko u nama. Muzika je zadovoljstvo, vrhunsko zadovoljstvo. Ona zadovoljava Vrhovnog Pilota u nama.

Ljudski muzičar svira da bi postao veliki. Božanski muzičar prvo postaje dobar, a zatim svira božanski, dok duševno i bezuslovno nudi rezultate svom Voljenom Svevišnjem. Vrhovni Muzičar ne svira da bi postao veliki, i ne mora da postane dobar da bi svirao. Jer Vrhovni Muzičar istovremeno oličava univerzalnu muziku-zvuk i transcendentalnu Muziku Tišine.

Izbor iz spisa Šri Činmoja