Kakvu će ulogu muzika imati u stvaranju svetskog jedinstva?

Updated

Šri Činmoj: Muzika će igrati najvažniju ulogu u stvaranju svetskog jedinstva, jer muzika otelotvoruje Univerzalno Srce, Srce Jedinstva. Muzika prevazilazi barijere nacija, nacionalnosti i religija. Muzika oličava univerzalnu Svetlost i univerzalnu Istinu, a muzika takođe otelotvoruje stvarnost-jedinstva koju vidimo u univerzalnoj Ljubavi, univerzalnoj Svetlosti, univerzalnoj Svesti i univerzalnoj Budnosti. Univerzalnu Budnost vidimo u svakoj muzici. Muzika mora da igra najvažniju ulogu u stvaranju svetskog jedinstva jer je muzika povezujuća karika između Jednog i mnogih i između mnogih i Jednog.

Šri Činmoj, Vatreni talasi, 10. deo, Agni Press, 1978