Muzika- svet jedinstva

Updated

Spoljna muzika

Dolazi iz spoljašnjeg instrumenta.

Unutrašnja muzika

Dolazi iz srca.

Ime ove unutrašnje muzike

Je jedinstvo.

Šri Činmoj, Dvadeset sedam hiljada  biljaka težnje, deo 95, Agni Press, 1984

Pitanje: Kakvu će ulogu muzika imati u stvaranju sveta jedinstva?

Šri Činmoj: Muzika će igrati najvažniju ulogu u stvaranju sveta jedinstva, jer muzika otelotvoruje Univerzalno Srce, Srce Jedinstva. Muzika prevazilazi barijere nacija, nacionalnosti i religija. Muzika otelotvoruje univerzalnu Svetlost i univerzalnu Istinu, a muzika takođe otelotvoruje stvarnost jedinstva koju vidimo u univerzalnoj Ljubavi, univerzalnoj Svetlosti, univerzalnoj Svesnosti i univerzalnoj Budnosti. Univerzalnu Budnost vidimo u svakoj muzici. Muzika mora da igra najvažniju ulogu u stvaranju sveta jedinstva, jer je muzika povezujuća karika između Jednog i mnogih i između mnogih i Jednog.

Šri Činmoj, Vatreni talasi, deo 10, Agni Press, 1978.

 

Sri Chinmoy, My Heart-Boat Sails- Flute , track 5