Bićete srećni

Updated

Smanjite svoje želje,

Bićete srećni.

Ispunite svoje potrebe,

Bićete srećni.

 

Učinite božanskim svoje misli,

Bićete srećni.

 

Ovekovečite svoju veru,

Bićete srećni.

 

Ispravite svoje greške,

Bićete srećni.

 

Pojačajte svoj vapaj,

Bićete srećni.

 

Šri Činmoj, Krila svetlosti, 11. deo, Aum Press, Portoriko, 1974.