Kako treba meditirati?

Created

Šri Činmoj: To u potpunosti zavisi od pojedinca. Nekome će možda biti lakše da meditira unutar uma; nekom drugom je veoma lako meditirati u srcu, ili meditirati na cvet ili sveću, ili meditirati dok gleda u ogromno nebo ili u plavi okean. Ako imate Učitelja, možete meditirati na sliku svog Učitelja. Koji god oblik meditacije vam pruža najveću radost ili najveći osećaj zadovoljstva je najbolji oblik meditacije za vas.

Šri Činmoj, Pedeset čamaca slobode do jedne Zlatne obale, 4. deo, Agni Press, 1974