Muzika i meditacija

Updated

Pored duboke molitve i meditacije, muzika je od najvećeg značaja.

Ako se tokom meditacije sluša duhovna muzika, ona pojačava meditaciju. Ona će trenutno pomoći uzdizanju svesti. Ako volite muziku, onda će vam slušanje duševnih pesama i melodija tokom vaše meditacije kod kuće svakako pomoći.

Šta “duhovno” znači u odnosu na muziku?

Šri Činmoj:  Kada slušamo duhovnu muziku, ili kada sviramo duhovnu muziku, naše unutrašnje postojanje se odmah penje visoko, više, najviše. Penje se i ulazi u nešto onostrano. Ovo Onostrano neprestano pokušava da nam pomogne, vodi nas, oblikuje nas u našu pravu transcendentnu sliku, naše istinsko božanstvo. Kada čujemo duhovnu muziku, ili kada sviramo neko duhovno  delo, osećamo neku vrstu unutrašnjeg uzbuđenja u čitavom našem postojanju, od tabana do temena glave. Kroz nas teče reka, reka svesti, i ta svest je sve vreme prosvetljena.

Pored duboke molitve ili meditacije, muzika je od najveće važnosti. Meditacija je kao direktan put, ili prečica, do cilja. Muzika je put koji je potpuno jasan: možda je malo duži, ali je sasvim čist od prepreka. Ako neko može da svira duhovnu muziku ili da čuje duhovnu  muziku, snaga njegove meditacije se povećava. Muzika, duhovna muzika, doprinosi našoj težnji. Slično tome, ako duhovni tragalac želi da bude muzičar, čak i ako nema muzičku pozadinu, moći će da bude dobar muzičar jer molitva i meditacija sadrže sve kapacitete. Nikada niste proučavali muziku, ali ako se duševno molite i meditirate, onda unutar vaše molitve, unutar vaše meditacije, milošću Svevišnjeg, moć muzike se uvećava. Tada možete da iskoristite ovu moć na svoj način.

Duhovna muzika je muzika koja odmah uzdiže našu svest do Apsoluta, do Najvišeg. Ali obična muzika, vitalna muzika, spušta našu svest. Za samo trenutak ili na nekoliko sati, dobijamo neku vrstu zadovoljstva; ali onda nas ovo zadovoljstvo odvodi u nižu vitalnu svest gde smo u iskušenju. Iz sveta iskušenja ulazimo u svet frustracija, a iz sveta frustracije ulazimo u svet uništenja. Ali duhovna muzika nas vodi u svet težnje. Iz težnje ulazimo u svet ostvarenja, gde je naše unutrašnje postojanje preplavljeno Svetlošću i Blaženstvom.

Duhovna muzika je muzika koja želi da na kraju transformiše našu svest. Ona nas nosi u Univerzalnu svest i čini da osećamo da smo u skladu sa najvišim, sa najdubljim, sa najdaljim.

Takođe čini da osećamo da je sam Bog Vrhovni Muzičar. Kada sviramo duhovnu muziku, shvatamo da mi nismo muzičar; mi smo samo instrument. Mi smo kao klavir, violina ili gitara, a Bog je taj koji stalno svira na nama. Ako zaista sviramo duhovnu muziku, videćemo da smo samo instrument, da neko drugi peva i svira u nama i kroz nas, i da je neko naš Unutrašnji Pilot, Svevišnji.

Šri Činmoj, Bog vrhovni muzičar (1976), Agni Press, 1976

 

Flauta u izvođenju Šri Činmoja

Free Flute Music

Audio source: Radio Sri Chinmoy