Moje srce zna

Created

Sve dok moje srce

Zna potpunu istinu,

Nije me briga da li moj um

Zna istinu

Ili čak dal mu je stalo

Do istine.

Ten Thousand Flower-Flames, part 54

 

Moj um ne zna

Šta da kaže.

Moje srce zna

Šta da kaže.

Moja duša zna

Sve što moje srce zna

Plus kako i zašto reći.

 

Ten Thousand Flower-Flames, part 76

 

Moje srce zna kako da meditira.

Moj um ne zna –

Samo se pretvara.

Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 35

 

 

Moj um ne zna

Šta mora znati.

Moje srce zna

Šta mora znati:

Lepotu plamenova zahvalnosti.

Moja duša ne samo da zna

Šta mora znati,

Već je to i postala –

Sunce-zadovoljstva.

Ten Thousand Flower-Flames, part 10

 

 

Izbor iz poezije Šri Činmoja