Božanski heroj

Updated

Tragalac je božanski heroj. Njegov je život osvajanja, spoljašnjeg i unutrašnjeg. U svom spoljašnjem životu svaki dan pobeđuje ogromna iskušenja. U svom unutrašnjem životu svaki dan pobeđuje razorne sumnje. Tragalac je onaj ko ispunjava svoja duševna obećanja i nebu i zemlji. Njegova uloga samo-davanja ispunjava njegovo obećanje dato Nebu. Njegova uloga samo-uzdizanja ispunjava njegovo obećanje zemlji. Dati znači postati. Uzdići se znači postati. On daje ono što ima i ono što jeste, i na kraju vidi i prerasta u univerzalnu Dušu, univerzalnu Realnost. On se uzdiže vapajem posvećenosti svog srca i osmehom nevezanosti svoga života, i tako na kraju sagledava i izrasta u transcendentalnu Dušu i transcendentalnu Realnost.

Za razliku od većine ljudskih bića, tragalac zna i oseća da je svaki trenutak Božji izbor. On želi da na zemlji u svakom trenutku manifestuje dobre misli, prosvetljujuće ideje i ispunjujuću ljubav. On u suštini želi da ovde na zemlji ispolji Božju misao, Božiju volju i Božju ljubav. U isto vreme, on želi da duševnu zahvalnost svoga srca bezrezervno ponudi Nebu, jer zna da su sva njegova dostignuća ovde na zemlji posledica direktnih inspiracija i blagoslovenog vođstva odozgo.

Tragalac-heroj podjednako voli i Boga Tvorca i Boga tvorevinu. On voli Boga Tvorca uz sve jači vapaj svog srca. On voli Boga tvorevinu stalnom spremnošću svog života da služi. Njegovo srce je neodvojivo jedno sa vizijom Boga Tvorca. Njegov život je neodvojivo jedno sa manifestacijom Božije tvorevine.

                                                                                                                                                                                                              Šri Činmoj

                                                                                                                                                     Predavanje održano u Kongresnom centru Virdžinija Bič, Virdžinija,                                                                                                                                                                                                                                              29. januar 1978.