Kako da meditiramo ako to nikada ranije nismo radili?

Updated

Šri Činmoj: Prvo pokušajte da budete mirni i tihi najmanje tri puta u toku dana: ujutru, u podne i uveče. Ne morate zapravo da radite bilo kakvu meditaciju. Samo osetite da ovih pet minuta pripada vama i nikom drugom. Ponašajte se kao škrtac. Osetite da ovih pet minuta nećete dati nikome, ni svojim rođacima, ni prijateljima, ni neprijateljima – nikome. Ovih pet minuta je apsolutno vaše. Kada ste sami sa sobom, ovo nije ego usredsređen na sebe. Ovde “vi” znači vi u svom najvišem obliku. Vaš najviši oblik je Bog, i vi rastete u ovaj najviši oblik.

Ako imate prijatelje koji znaju kako da meditiraju i vi meditirate sa njima, čak i nesvesno, vaše unutrašnje biće može dobiti inspiraciju od njih. Ako ste veoma iskreni tragalac, onda ćete svesno dobiti pomoć u vidu inspiracije od svojih prijatelja koji sede pored vas. Naučićete stvari od svojih duhovnih prijatelja. Automatski će se moć meditacije u vama povećati.

Morate znati da u vašem slučaju moć meditacije trenutno nije dovoljno jaka da biste nastavili meditirati dugo, petnaest minuta ili pola sata. Ali najvažnije je da se ne obeshrabrite. Kada počnete da vežbate, ne možete to da radite duže od pet minuta. Ali ako vežbate svakodnevno, onda posle nekoliko meseci možete da vežbate sat ili dva. Ono što nam je potrebno je redovna praksa u redovno vreme. Ako možete da meditirate rano ujutru u određeno vreme, pokušajte da nastavite meditirati svaki dan u to vreme. U taj čas će Bog pokucati na vrata vašeg srca. Otvorite ga i On će vam ponuditi svoj Mir, Svetlost, Blaženstvo i Moć.

Redovnost je neophodna. Iako smo redovni, našoj meditaciji možda ne pridajemo prvi značaj. Ali ako svojoj meditaciji damo značaj i ako budemo iskreni, iz sveg srca, i posvećeni u svom duhovnom životu, automatski će se naša moć meditacije povećati.

 

Izvor : Šri Činmoj, Meditacija: Bog govori i ja slušam, 1. deo